Classificaties en definities

Capsolve classificeert geselecteerde kenmerken van de categorieën die we in ons onderzoek behandelen. We doen dit om onze communicatie te stroomlijnen en te standaardiseren hoe we categorieën en de statistieken die hun overeenkomsten en verschillen definiëren, bespreken. Dit zijn de meest voorkomende classificaties die u in ons onderzoek zult vinden:

Categorie Grootte: (Aantal oplossingen in categorie)
  • Kleine 1 – 49 oplossingen
  • Gemiddeld 50 tot 99 oplossingen
  • Grote 100 – 199 oplossingen
  • Super >200 oplossingen
Categorie Geografische spreiding (Aantal oplossingen in Top 5 Landen / Totaaloplossingen)
  • Laag 0.75 – 1.00
  • Gemiddeld 0.50 – 0.74
  • Hoog 0.01 – 0.49
Vereisten Complexiteit (Aantal eisen)
  • Laag 1 tot 75
  • Gemiddeld 76 tot 149
  • Hoog >150
Definities

Voorwaarden: Door een bedrijf geïdentificeerde behoeften die beschrijven wat het wil bereiken.

Mogelijkheden: Kan de functionele capaciteiten van een bedrijf of de functionaliteit van een product of dienst beschrijven.

Kenmerken: Specifieke functionaliteit ingebouwd in een product of dienst die kan worden beschreven in termen van wat een product of dienst doet.