การดูไซต์นี้หรือเนื้อหา หรือการสมัครรับการแจ้งเตือนการวิจัยของ Capsolve หรือแผนการวิจัยจะสร้างข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัทของคุณ ("บริษัท") และ Accubase Inc. dba Capsolve (Capsolve) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงและดูเนื้อหา ข้อตกลงนี้ไม่บังคับคุณหรือบริษัทในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก Capsolve

คำนิยาม:

  • ไซต์: ทุกหน้าของเว็บไซต์นี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับ Capsolve และบริการ
  • เนื้อหา: ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาประเภทอื่นๆ ทั้งหมดที่เผยแพร่โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์
  • บริการ: ข้อมูลที่ซื้อ การวิจัย และบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย Capsolve หรือบริษัทในเครือ พันธมิตร หรือผู้รับเหมาช่วง

คุณและบริษัทรับทราบและตกลงว่า: (a) ข้อมูลที่อยู่ในไซต์และบริการแสดงถึงข้อมูลที่มีค่าและเป็นกรรมสิทธิ์ของ Capsolve; และ (b) ไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่อยู่ในไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสัญญา

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้:

  • คุณสามารถดูไซต์ได้ภายในเบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้
  • คุณต้องป้อนข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง (ชื่อเต็ม บริษัท อีเมล โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ) สำหรับตัวคุณเองหากต้องการเข้าถึงเนื้อหา บริการของ Capsolve หรือเพื่อรับการแจ้งเตือนการวิจัยของ Capsolve
  • โดยการป้อนข้อมูลติดต่อของคุณ คุณตกลงว่า Capsolve อาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณ ให้การสื่อสารทางการตลาดแก่คุณ และส่งการแจ้งเตือนการวิจัยถึงคุณ นอกเหนือจากการให้บริการที่ซื้อใดๆ แก่คุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยส่งคำขอของคุณไปที่ info@capsolve.com. หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ 
  • Capsolve อาจปรับใช้เทคโนโลยีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ออกแบบมาเพื่อติดตามข้อมูลการรับชมของคุณสำหรับอีเมล ลิงก์ หรือเอกสารที่ส่งถึงคุณ

คุณอาจ:

  • ส่งต่อลิงก์ไปยังตำแหน่งใดๆ ของ Capsolve บนเว็บไซต์นี้ไปยังผู้อื่นที่คุณเชื่อว่าจะสนใจและไม่ได้ใช้เนื้อหานี้อย่างไม่เหมาะสม
  • แบ่งปันโพสต์โซเชียลมีเดียที่เผยแพร่โดย Capsolve ภายในไซต์โซเชียลมีเดียเดียวกัน

คุณอาจจะไม่:

  • แบ่งปันเนื้อหาใด ๆ จากไซต์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Capsolve หากต้องการขออนุญาตส่งคำขอของคุณไปที่ permissions@capsolve.com.

คำขอเข้าถึงที่มาจากบุคคลที่ส่งข้อมูลติดต่อที่ไม่มีคำอธิบาย ไม่ถูกต้อง หรือตรวจสอบไม่ได้ อาจถูกเพิกถอนได้ตามดุลยพินิจของ Capsolve แต่เพียงผู้เดียว

บริษัทหรือบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนี้หรือที่คล้ายคลึงกัน สามารถติดต่อ Capsolve ได้ที่ info@capsolve.com.

การปฏิเสธความรับผิด: ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" CAPSOLVE ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรืออย่างอื่น เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประสิทธิภาพของข้อมูลนี้ CAPSOLVE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้โดยบริษัท

ในการดูไซต์นี้หรือการซื้อต่อ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

อัปเดตเมื่อ August 11, 2021